Tablón de anuncios.

Se busca Profesor/a de Química.

Se necesita Profesor/a, en Los Cotos de Monterrey, de Química, para 2º de Bachillerato.

Interesados/as, póngase en contacto con Elena Caballero. Telf: 646 21 56 39.